Умови обмеженої гарантії

на вироби ТОВ «Харківенергоприлад»

 

УМОВИ ОБМЕЖЕНОЇ ГАРАНТІЇ

ТОВ "Харківенергоприлад" (далі іменоване "Компанія") гарантує працездатність виробів власного виробництва (далі іменовані "Вироби" або, в однині, "Виріб"), що поставлені Замовникові/Покупцеві, відповідність Виробів заявленим технічним характеристикам, а також відсутність у Виробах і їх компонентах виробничих дефектів, що обумовлені застосуванням матеріалів низької якості і/або порушенням техпроцесів,  які можуть істотно знизити зручність використання або цінність Виробів. Гарантія дійсна впродовж 12 (дванадцяти) місяців з моменту відвантаження Виробу Замовникові/Покупцеві (далі іменованих "Гарантійний термін"), що підтверджується відповідним записом в полі "Початок гарантійного терміну" гарантійного талона, поставленого з Виробом. Ця гарантія діє виключно за умови дотримання Замовником/Покупцем вимог і рекомендацій по експлуатації, технічному обслуговуванню, зберіганню і транспортуванню Виробу, що наведені у відповідній технічній документації.

Якщо впродовж Гарантійного терміну Замовник/Покупець в установленому порядку направляє Компанії обґрунтовану претензію про виникнення несправності Виробу, Компанія, керуючись чинним законодавством, на безоплатній основі, окрім випадків, що вказані в умовах цієї обмеженої гарантії, і на власний розсуд виконає одну з дій, що вказані нижче:

 • відремонтує Виріб з використанням нових або відновлених деталей, що еквівалентні новим по продуктивності і надійності;
 • замінить Виріб функціонально ідентичним новим Виробом або таким, що містить відновлені деталі, які еквівалентні новим по продуктивності і надійності.

Відносно відремонтованих або наданих натомість по гарантійних зобов'язаннях вузлів або компонентів ця обмежена гарантія діє до кінця Гарантійного терміну або впродовж 60 днів з моменту відправки відремонтованого Виробу Замовникові/Покупцеві, навіть якщо зазначений термін перевищує Гарантійний термін, що відноситься до вказаного Виробу, залежно від того, який термін надає триваліший період.

Усі вузли або компоненти, які були зняті з Виробу і замінені по гарантії, стають власністю Компанії.

Усі рішення, що відносяться до виконання гарантійних зобов'язань, приймаються виключно Компанією.

Право на внесення змін або доповнень в умови цієї обмеженої гарантії, а також на зміну Гарантійного терміну залишається виключно за Компанією. Ця обмежена гарантія є винятковою і єдиною гарантією, що надається. Компанія не надає ніяких інших гарантій, явних або непрямих, таких, що виходять за межі цього опису.

 

ВИКЛЮЧЕННЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ

Гарантія поширюється тільки на офіційно придбані і повністю сплачені Замовником/Покупцем Вироби, за наявності повного комплекту оригінальної супровідної документації і належним чином заповненого гарантійного талона, який містить усі необхідні штампи і/або печатки.

Гарантійні зобов'язання Компанії не включають виконання робіт по технічному обслуговуванню (як періодичному, так і позачерговому), калібруванню і регулюванню, заміні витратних матеріалів і налаштуванню Виробу. Передбачається, що Замовник/Покупець виконує вказані роботи самостійно, в установленому порядку і на обов'язковій основі, строго дотримуючись відповідних вимог, що наведені в керівництві по експлуатації.

При виконанні зобов'язань з гарантійного обслуговування Компанія залишає за собою право на видалення, коригування або оновлення будь-яких даних, що зберігаються у внутрішній пам'яті Виробів або на будь-яких інших носіях інформації, що передані Компанії разом з Виробами.

Компанія не несе відповідальності за втрату будь-яких предметів, які не входили в оригінальний комплект постачання Виробу, але були доправлені Компанії разом з Виробом.

Ця гарантія також не поширюється на наступні продукти і елементи, що поставляються з Виробом, навіть якщо вони були поставлені Замовникові/Покупцеві в комплекті з Виробом:

 • будь-які продукти або програмне забезпечення, що не вироблені Компанією;
 • витратні матеріали і стандартні електротехнічні вироби (кабелі усіх типів, розетки, розгалужувачі і тому подібне);
 • модулі безпеки, включаючи блоки контролю заземлення, запобіжники усіх типів і інші подібні аксесуари;
 • зовнішні джерела живлення, гальванічні елементи, батареї і акумуляторні батареї;
 • програмне забезпечення, навіть якщо воно розроблене Компанією;
 • Вироби, в конструкцію і/або функціональне призначення яких були внесені зміни без офіційної письмової згоди Компанії;
 • Вироби, у яких заводський номер пошкоджений, змінений, стертий, видалений або нерозбірливий;
 • Вироби, введення в експлуатацію яких, згідно з вимогами, що наведені в технічній документації, законодавчих актах і/або відповідних нормативних документах, повинне виконуватися відповідним чином атестованою організацією, що має в штаті необхідних фахівців, але по факту було виконано особами, що не мають потрібного рівня кваліфікації та необхідного рівня допуску;
 • Вироби з порушеннями цілісності заводських пломб (за наявності).

Крім за все, ця гарантія не включає усунення ушкоджень і дефектів, що наведені нижче, а також не діє у випадках, що наведені нижче:

 • косметичні ушкодження, включаючи, серед іншого, подряпини і вм'ятини, а також поломку пластмасових деталей Виробу;
 • дефекти, що виникли внаслідок природного зносу або старіння Виробу або його елементів;
 • пошкодження Виробу, що виникли внаслідок надзвичайних подій, природних катаклізмів або катастроф (пожежа, повінь, зовнішні чинники непереборної сили та ін.);
 • пошкодження, що виникли внаслідок нецільового або неправильного використання Виробу, з порушенням вимог, що наведені у керівництві по експлуатації;
 • будь-які пошкодження, які сталися через недотримання правил експлуатації, технічного обслуговування, транспортування і зберігання, а також з причини порушення процедури введення Вироби в експлуатацію;
 • пошкодження Виробів, спричинені використанням елементів і пристроїв стороннього виробництва;
 • пошкодження, що виникли в результаті технічного обслуговування (включаючи оновлення і зміну програмних продуктів) або ремонту поза регламентами процедур, описаних у відповідній документації користувача, які не проводилися Компанією або її уповноваженими представниками, або не були схвалені в письмовій формі Компанією для самостійного виконання Замовником/Покупцем.

Компанія не несе ніякої відповідальності за збитки (реальні збитки та упущену вигоду), майнову шкоду, а також будь-яке інше безпосереднє або передбачуване завдання шкоди, яке в тій чи іншій мірі може бути пов'язане з виходом Виробу з ладу і/або його ремонтом і/або його заміною відповідно до умов цієї обмеженої гарантії.

 

ОТРИМАННЯ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перед тим як звернутися до Компанії, щоб отримати гарантійне обслуговування, Замовник/Покупець повинен уважно вивчити інструкцію з експлуатації і переконатися в тому, що пошкодження Виробу дійсно має місце, а також в тому, що на виявлене пошкодження поширюється дія даної обмеженої гарантії. Якщо в ході проведення технічної експертизи представниками Компанії буде виявлена необґрунтованість рекламації, Замовник/Покупець відшкодовує Компанії всі витрати, пов'язані з розглядом рекламації і проведенням технічної експертизи.

Гарантійне обслуговування надається тільки в тому випадку, якщо Замовник/Покупець діє відповідно до вимог, наведених у керівництві з експлуатації Виробу, а також виконує умови цієї обмеженої гарантії та слідує рекомендаціям Компанії. При зверненні за отриманням гарантійного обслуговування Замовник/Покупець зобов'язаний повідомити Компанії справжню причину виникнення несправності Виробу, а в разі, якщо справжня причина Замовнику/Покупцю невідома, надати допомогу фахівцям Компанії у встановленні причин несправності Виробу.

Для отримання гарантійного обслуговування Замовнику/Покупцю необхідно виконати наступне:

 • подати в Компанію претензію в письмовому вигляді, в якій вказані найменування і серійний номер Виробу, а також описана несправність. При необхідності опис може бути доповнено ілюструючими фото- і/або відеоматеріалами. Подача претензії проводиться будь-яким зручним і/або доступним способом, обраним з варіантів, що наведені нижче:

– офіційний лист-претензія за адресою: Україна, 61075, м. Харків, вул. Генерала Момота, 9, ТОВ «Харківенергоприлад»;

– лист-претензія по електронній пошті, за адресою: service@kep.ua;

– лист-претензія по факсу: +38 (057) 393-10-69.

 • за погодженням з Компанією надати Виріб для ремонту або заміни. Виріб надається Компанії повністю очищеним від забруднень будь-якого виду, в заводській упаковці та в повному комплекті, причому до комплекту слід включити всю супровідну документацію (сертифікати, метрологічні атестати та інші документи), яка входила в оригінальний обсяг поставки Виробу.

При порушенні Замовником/Покупцем зазначених правил Компанія має право відмовити йому в гарантійному обслуговуванні.

Якщо Вироби, що підлягають гарантійному обслуговуванню, знаходяться в межах міста Харків (Україна), транспортування, що пов'язане із забезпеченням гарантійних зобов'язань, здійснюється за рахунок Компанії. Якщо ж Вироби, що підлягають гарантійному обслуговуванню, знаходяться поза м. Харків, транспортні витрати, що пов'язані з гарантійним обслуговуванням, несе Замовник/Покупець.

Великогабаритні Вироби, які перебувають поза м. Харків, по даній гарантії можуть обслуговуватися Компанією шляхом виїзду фахівців компанії до місцезнаходження Виробу. При цьому Замовник/Покупець несе витрати, пов'язані з виїздом фахівців Компанії для проведення гарантійного обслуговування, включаючи оплату вартості квитків економ-класу на літак (понад 600 км від м. Харків) або поїзд (до 600 км від м.  Харків), до місця призначення і назад; також підлягає оплаті Замовником/Покупцем провезення 10 кг багажу понад передбаченої згідно квитку норми, проживання фахівців Компанії в готелі, їх харчування і проїзд до місця проведення робіт, а також візові збори. Оплата проводиться до виїзду фахівців.

При необхідності в гарантійному ремонті або діагностуванні Виробів, що знаходяться за межами країни, в якій була офіційно здійснена їх покупка, кінцевому Покупцеві слід зв'язатися з прямим контрактотримачем, забезпечити виконання всіх чинних законів щодо імпорту / експорту, а також оплатити всі митні збори та інші збори, що пов'язані з доставкою Виробів на місце проведення гарантійних робіт та їх поверненням Покупцеві.

Якщо в країні, де знаходиться Виріб, що підлягає гарантійному обслуговуванню, неможливо виконати необхідні роботи, Замовник/Покупець несе всі витрати на транспортування і митне оформлення, що необхідні для доставки Виробу на відповідне місце проведення робіт по гарантії і його повернення Замовнику/Покупцю.

Терміни проведення гарантійного ремонту встановлюються Компанією в залежності від виду і трудомісткості робіт, а також відповідно до чинного законодавства.

Після закінчення гарантійного терміну або в разі втрати Замовником/Покупцем права на гарантійне обслуговування Компанія проводить діагностування, здійснює ремонт і обслуговування Виробів тільки на платній основі.

 

WarrantyTerms.UA.Rev1.4

Від 30.08.2019

Наш сайт використовує файли cookie і схожі технології для забезпечення максимально комфортної роботи користувачів. Використовуючи даний сайт, Ви погоджуєтеся з використанням файлів cookie. Детальніше