ЕТЛ-35К

КОМПЛЕКСНА ПЕРЕСУВНА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

ЕТЛ-35K – це комплексна пересувна електротехнічна лабораторія, яка може підключатися до об'єктів з трифазної схемою живлення.

Лабораторія ЕТЛ-35К дозволяє вирішувати широкий спектр завдань по обслуговуванню електротехнічних об'єктів: проводити випробування напругою постійного струму до 60 кВ з можливістю індикації надмалих струмів витоку і напругою змінного струму до 100 кВ промислової частоти, трасувати комунікаційні лінії, знаходити місця пошкодження ізоляції кабелів, а також вимірювати тангенс кута діелектричних втрат на промисловій частоті.

ЕТЛ-35K забезпечена комплектом прогресивних і традиційних засобів безпеки оператора.

ТРИФАЗНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

У ЕТЛ-35К реалізована можливість одночасного підключення до трьох жил випробуваного кабелю з подальшим вибором необхідної фази для випробування з панелі управління.

Трифазна схема підключення спрощує та прискорює пошук пошкоджень, а також дає можливість використовувати порівняльні методи попередньої локалізації та проводити пошук поміжжильних замикань індукційним методом.

ВИПРОБУВАННЯ НАПРУГОЮ ПОСТІЙНОГО (DC) І ЗМІННОГО (AC) СТРУМУ

Лабораторія з централізованим управлінням ЕТЛ-35К надає можливість проводити випробування підвищеною напругою постійного струму (DC) до 60 кВ і змінного струму (AC) до 100 кВ промислової частоти (f = 50 Гц).

ВИМІРЮВАННЯ СТРУМУ ВИТОКУ РОЗРЯДНИКІВ

Мікроамперметр, який входить до складу устаткування лабораторії, дає можливість випробувати вентильні розрядники при напрузі до 60 кВ та вимірювати струму витоку c точністю до 0,01 мА.

ПОПЕРЕДНЯ ЛОКАЛІЗАЦІЯ

Здійманий цифровий імпульсний рефлектометр RIF-9, постачаємий у складі лабораторії, надає можливість вимірювати відстань до пошкоджень кабельних ліній з використанням усіх сучасних методів дистанційної локалізації:

Низьковольтний метод

 • TDR (метод імпульсної рефлектометрии): низькоомні пошкодження, обриви, визначення характеру неоднорідностей різного типу (муфти, відгалуження й тощо), вимірювання довжини (зокрема на барабані та в бухті) й визначення коефіцієнта укорочення кабелю.

Високовольтні методи

 • ARC/ARC multi-shot (імпульсно-дуговий метод з поодинокими / послідовними імпульсами зондування): високоомні та нестабільні пошкодження, з мінімальним шкідливим впливом на кабель.
 • ICE (метод коливального розряду по струму): високоомні пошкодження, які не перетворюються у низькоомні пропалюванням ізоляції.
 • DECAY (метод коливального розряду по напрузі): пошкодження з високою напругою пробою.

МОДУЛЬ ПРОПАЛЮВАННЯ ТА ДОПАЛЮВАННЯ

У стандартному виконанні лабораторії ЕТЛ-35K укомплектовані модулем пропалювання та допалювання з перемикачем ступенів вихідної напруги, який служить для перетворення високоомних пошкоджень в низькоомні для подальшого застосування сучасних методів дистанційного і/або топографічного пошуку.

Модуль пропалювання ЕТЛ-35К здатний видавати струм до 6 А при напрузі до 20 кВ, а модуль допалювання – струм до 15 А при напрузі до 0,5 кВ.

ГЕНЕРАТОР УДАРНИХ ІМПУЛЬСІВ З ПЕРЕМИКАЧЕМ СТУПЕНІВ НАПРУГИ

Для точного виявлення пошкоджень кабелів акустичним методом у ЕТЛ-35К застосовується потужний генератор ударних імпульсів з енергією розряду до 2000 Дж.

Генератор доповнений перемикачем ступенів вихідної напруги у піддіапазонах 0 … 8 / 16 / 32 кВ, що забезпечує максимальну енергію імпульсів у всьому робочому діапазоні.

ТРАСУВАННЯ ТА ІНДУКЦІЙНА ЛОКАЛІЗАЦІЯ ПОШКОДЖЕНЬ

Лабораторія ЕТЛ-35К може комплектуватися генератором звукової частоти LFG-200 з вихідною потужністю до 200 B•A.

Наявність цього генератора дозволяє використовувати лабораторію для трасування і визначення глибини залягання підземних комунікаційних ліній, а також для виявлення місць пошкоджень кабелів індукційним методом.

ВИМІРЮВАННЯ ТАНГЕНСА КУТА ДІЕЛЕКТРИЧНИХ ВТРАТ

ЕТЛ-35К може бути обладнана модулем точного вимірювання тангенса кута діелектричних втрат по прямій і перевернутій схемі, при напрузі промислової частоти до 10 кВ.

Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат з використанням електротехнічних лабораторій найбільш часто застосовується для діагностування ізоляторів трансформаторів на електричних підстанціях.

БЕЗПЕКА

Комплексна система забезпечення безпеки оператора ЕТЛ-35К представлена наступними модулями та пристроями.

Заземлення

 • ✓ Захисне заземлення устаткування та шасі авто
 • ✓ Робоче заземлення
 • ✓ Контроль потенціалу шасі автомобіля
 • ✓ Система постійного контролю заземлення
 • ✓ Автоматичний розрядний пристрій

Захист

 • ✓ Захист від перевищення допустимої напруги
 • ✓ Захист від перевищення допустимої сили струму
 • ✓ Захист від перегріву
 • ✓ Підсистема контролю положення високовольтних перемикачів

Системи відключення високої напруги

 • ✓ Кнопка аварійного відключення
 • ✓ Ключ-вимикач живлення
 • ✓ Контроль закриття дверей відсіку високовольтного обладнання
* Зовнішній вигляд продукції може відрізнятися. *


Підключення Кількість фаз 3
Випробування напругою постійного струму (DC) Діапазон регулювання і індикації вихідної напруги 0 … 60 кВ
Діапазон індикації сили струму ■ 0,01 … 3 мА, дискретність 0,01 мА
■ 0 … 30 (65)* мА, дискретність 0,1 мА
Відображення Цифрові індикатори, що відображають в режимі реального часу вихідну напругу і силу струму
Похибка індикації напруги і струму ± 3 %
Випробування напругою змінного струму (AC) Діапазон регулювання і індикації вихідної напруги 0 … 100 кВ
Діапазон індикації сили струму 0 … 75 (175) мА
Відображення Цифрові індикатори, що відображають в режимі реального часу вихідну напругу і силу струму
Похибка індикації напруги і струму ± 3 %
Пропалювання ізоляції Ступені та діапазони регулювання вихідної напруги постійного струму

Ступінь 1: 0 … 0,5 кВ

Ступінь 2: 0 … 1 кВ

Ступінь 3: 0 … 5 кВ

Ступінь 4: 0 … 10 кВ

Ступінь 5: 0 … 20 кВ

Струм пропалювання в режимі короткого замикання на кожному ступені

■ до 12 A у діапазоні 0 … 0,5 кВ

■ до 6 A у всіх інших діапазонах

Відображення Цифрові індикатори, що відображають в режимі реального часу вихідну напругу і силу струму
Похибка індикації напруги і струму ± 3 %
Попередня локалізація ушкоджень Методи попередньої локалізації

■ TDR (метод імпульсної рефлектометрії)
■ ARC / ARC multi-shot (імпульсно-дуговий метод з одиночним/послідовним зондуванням)
■ ICE (метод коливального розряду по току)
■ DECAY (метод коливального розряду по напрузі)

Діапазони визначення відстані (при коефіцієнті укорочення 1,50 або v/2 = 100 м/мкс) 0 … 60 / 120 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 5000 / 10000 / 20000 / 50000 / 120000 м
Дискретність визначення відстані:   
■ при коефіцієнті укорочення 1,50 (v/2 = 100 м/мкс) 0,4 м
■ при коефіцієнті укорочення 1,87 (v/2 = 80,2 м/мкс) 0,5 м
Наведена похибка визначення відстані 0,2 % від обраного діапазону
Частота дискретизації 200 МГц
Похибка часових міток 0,01 %
Діапазон регулювання вихідного імпедансу 2 … 100 Ом, дискретність 2 Ом
Параметри зондуючих імпульсів:  
■ напруга 45 В
■ діапазон регулювання ширини імпульсу 10 нс … 100 мкс
Діапазон регулювання посилення мінус 21 … + 69 дБ
Діапазон регулювання коефіцієнта укорочення 0,750 … 3,000, дискретність 0,001
Діапазон регулювання швидкості поширення хвилі (v/2) 50,0 … 200,0 м/мкс, дискретність 0,1 м/мкс
Об'єм внутрішньої енергонезалежної пам'яті рефлектометра:  
■ рефлектограми з параметрами 1000 шт.
■ дані про коефіцієнти укорочення    кабелів 500 од.
Трасування і точна локалізація ушкоджень індукційним методом Набори і величини частот

491 / 982 / 8440 Гц

480 / 1450 / 9820 Гц

526 / 1024 / 8928 Гц

1024 / 2048 / 9820 Гц

Кількість одночасно використовуваних частот 1 … 3
Тип модуляції Амплітудна
Діапазон регулювання вихідної потужності 0 … 200 В•А
Режими роботи

■ Безперервний
■ Імпульсний

Діапазон опору навантаження 0,5 … 1000 Ом
Узгодження з опором навантаження Автоматичне
Точна локалізація ушкоджень акустичним методом Ступені і діапазони регулювання напруги ударних імпульсів

Ступінь 1: 0 … 8 кВ

Ступінь 2: 0 … 16 кВ

Ступінь 3: 0 … 32 кВ

Енергія ударного імпульсу на кожному ступені напруги до 2000 Дж
Періодичність імпульсів

■ Одиночний розряд, ініціація в ручному режимі
■ 4 … 12 імпульсів/хв, автоматичний режим

Відображення Цифровий індикатор, що відображає в режимі реального часу вихідну напругу
Вимірювання діелектричних втрат (тангенс дельта) Вимірювані величини

■ Ємність
■ Tan δ
■ Робоча напруга
■ Робоча частота

Схема вимірювання

■ Пряма
■ Перевернута

Напруга вимірювання до 10 кВ
Максимальна ємність навантаження

■ 64 нФ при 5 кВ

■ 32 нФ при 10 кВ

Похибка вимірювання:  
■ Ємність ± 5*10-2 %
■ Tan δ ± (0,01*tan δ + 1*10-4)
■ Робоча напруга ± 1,5 %
■ Робоча частота ± 0,1 Гц
Безпека Розділовий трансформатор 8 (18) кВ•А
Заземлення

■ Захисне заземлення обладнання і шасі авто
■ Робоче заземлення
■ Контроль потенціалу шасі автомобіля
■ Система постійного контролю заземлення
■ Автоматичний розрядний пристрій

Захист

■ Захист від перевищення допустимої напруги
■ Захист від перевищення допустимої сили струму
■ Захист від перегріву

Індикація присутності високої напруги

■ Світлова (опція)
■ Акустична (опція)

Системи відключення високої напруги

■ Кнопка аварійного відключення
■ Ключ-вимикач живлення
■ Контроль закриття дверей відсіку високовольтного обладнання

Параметри живлення та споживання Напруга живильної мережі змінного струму 230 В, ±10 %
Частота живильної мережі 50 Гц
Споживана потужність до 8,0 (19) кВ•А

 * Параметри в дужках відносяться до системи з трансформатором TIOG-100/17.5.

* Характеристики продукції можуть бути змінені без попереднього повідомлення. *


Вас також може зацікавити

Наш сайт використовує файли cookie і схожі технології для забезпечення максимально комфортної роботи користувачів. Використовуючи даний сайт, Ви погоджуєтеся з використанням файлів cookie. Детальніше